Veilig sporten


Een groot deel van de Nederlanders – bijna 75 %– krijgt ooit te maken met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan agressie, seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. Een sociaal veilig sportklimaat creëren vindt Jessica Dansen belangrijk. Hiervoor treffen we bepaalde maatregelen, maar eigenlijk is het creëren van een sociaal veilig sportklimaat de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Wanneer sporters plezier ervaren en zich veilig voelen in de danssport, dan is de kans groter dat ze actief en betrokken blijven, dan wanneer dat niet (meer) het geval is.

Jessica Dansen vindt het heel belangrijk om hier aandacht aan te besteden. In eerste instantie adviseren we om contact met Jessica op te nemen om te kijken wat de mogelijkheden/oplossingen kunnen zijn. 

Indien je liever met een onafhankelijke partij wilt praten kan je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon. 
De vertrouwenscontactpersoon is binnen Jessica Dansen het aanspreekpunt voor alle zorgen en problemen die een veilig sportklimaat in de weg staan. Hij/zij is een luisterend oor en geeft raad en advies, is de eerste opvang voor leden met een klacht en bij concrete incidenten ( intimidatie, ongewenst gedrag). De vertrouwenscontactpersoon is geen bestuurslid en is niet inhoudelijk betrokken bij procedures, heeft een neutrale en onafhankelijke opstelling en werkt in vertrouwelijkheid, desnoods anonimiteit. De vertrouwenscontactpersoon is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. Samenvattend is het een taak hulp, ondersteuning en advies te geven en zo mee te helpen aan een sociaal veilige omgeving voor dansers aangesloten bij Jessica Dansen.

Hieronder vind je informatie over de Vertrouwenscontact persoon van Jessica Dansen. 

Daarnaast is Jessica Dansen aangesloten bij de NADB. Hieronder vind je informatie over de NADB Vertrouwenscontact persoon (VCP), het Centrum Veilige Sport, de Gedragscode Sport en de anonieme Chat functie FIER

Jessica Dansen 
Naam: Melanie van Leeuwen 
Functie: Vertrouwenscontactpersoon
Mail: 

NADB
Naam: Bas Scholten
Functie: Vertrouwenscontactpersoon
Mail: vcp@nadb.eu 

Centrum Veilige Sport

Gedragscode Sport

Fier chat: Via dit contact kan je buiten kantoortijden en in het weekend anoniem chatten met een professionele hulpverlener. Deze chat is 24/7 bemand. Zij hebben een eigen chat kanaal voor de sport.